Yenze ibe nguAirbnb.
Imali ongayenza

Yenze ibe nguAirbnb lula Ngokuqalisa KuAirbnb

Uncedwa uze uboniswe yiSuperhost uwedwa nayo

Siza kukudibanisa neSuperhost kwingingqi yakho, eza kukukhokela ukususela kumbuzo wakho wokuqala ukuya kundwendwe lwakho lokuqala—ngefowuni, ngokufowuna ngevidiyo okanye ngeencoko.

Undwendwe olunamava xa kubhukishwa okokuqala

Xa kubhukishwa okokuqala, ungakhetha ukwamkela undwendwe olunamava olukhe lwahlala kathathu ubuncinane luze lube nerekhodi entle kuAirbnb.

Uncedo olukhethekileyo oluvela kuAirbnb

Ababuki Zindwendwe abatsha bacofa kube kanye ukuze bakwazi ukufumana abantu Abanceda Intsapho abaqeqeshwe ngokukhethekileyo abanokunceda ngento yonke ukususela kwiingxaki zeakhawunti ukuya ekuncedeni ekubhataleni.

Yenze ibe nguAirbnb ngokukhuselwa ngokupheleleyo

AirbnbAbakhuphisana naye
Ukuqinisekiswa kokuba lungubani undwendwe
Inkqubo yethu yokuqinisekisa ejonga yonke into ihlola iinkcukacha ezifana negama, idilesi, isazisi sikarhulumente nezinye izinto ukuze iqinisekise ukuba zingoobani iindwendwe ezibhukisha kuAirbnb.
Ukuhlolwa kokubhukisha
Iteknoloji eyeyethu kuphela ihlola izinto ezininzi ekubhukisheni ngakunye ize ingakuvumeli ukubhukisha okuthile okubonisa amathuba aphezulu okuba kuza kubakho iipati eziphazamisayo nokonakaliswa kwendlu.
Ukhuseleko lomonakalo lwe$3M yeedola zaseMerika
UAirbnb ukubuyisela imali ngomonakalo owenziwe zindwendwe kwindlu yakho nakwizinto zakho ibe uquka ezi zinto nazo zikhuselwayo zikhethekileyo:
Imizobo nezinto ezixabisekileyo
Imoto nesikhephe
Umonakalo owenziwe zizilwanyana zasekhaya
Ukulahlekelwa yingeniso
Ukucoca kugutyulwa
I$1M yeedola zaseMerika yokubhatalela umonakalo
Ukhuselwe kwimeko engaqhelekanga yokuba undwendwe lonzakale okanye izinto zalo zonakaliswe okanye zibiwe.
Inombolo yokhuseleko esebenza oko
Ukuba nanini na uziva ungakhuselekanga, kukho indawo oyicofa kube kanye kwi-app yethu ukuze ufumane abantu abaqeqeshelwe ukhuseleko ngokukhethekileyo, imini nobusuku.

Ukuthelekisa kusekelwe kwinkcazelo kawonke-wonke nepapashwe simahla yimibutho ehamba phambili ekhuphisanayo efumaneka ukususela nge-22/10. Fumana iinkcukacha nezinto ezingaqukwanga apha.

Funda okungakumbi

Iimpendulo,
zemibuzo yakho

Iindwendwe zakwa-Airbnb zinomdla kuzo zonke iintlobo zeendawo. Sinezindlu ezincinci, izindlu zamaplanga, izindlu ezakhiwe emthini, nezinye. Negumbi elingasetyenziswayo linokuba yindawo entle yokuhlala.
Akunyanzelekanga—ikhalenda yakho ilawulwa nguwe. Ungamkela iindwendwe kube kanye ngonyaka, iintsuku ezimbalwa ngenyanga, okanye amaxesha amaninzi.
Ixhomekeke kuwe. Abanye Ababuki Zindwendwe bakhetha ukuthumelela iindwendwe imiyalezo ngamaxesha abalulekileyo kuphela—njengokuthumela umyalezo omfutshane xa zifika—ngoxa abanye bekuvuyela ukudibana neendwendwe zabo ubuso ngobuso. Uza kufumana indlela eza kulungela wena neendwendwe zakho.
Ukufumana izinto ezisisiseko kuhamba indima ende. Gcina indawo yakho icocekile, uphendule iindwendwe ngokukhawuleza, uze unikise ngezinto eziyimfuneko, njengeetawuli ezicocekileyo. Abanye Ababuki Zindwendwe bayakuthanda ukufaka nezinto abazithandayo, njengokufaka iintyatyambo ezintsha okanye ukuthumela uludwe lweendawo ezikufutshane ezinokubukwa—kodwa akunyanzelekanga. Qhubeka ufunda ukuze ufumane amacebiso angakumbi okubuka iindwendwe
UAirbnb udla ngokuqokelela imali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb engatshintshiyo eyi-3% yemali epheleleyo yokubhukishwa xa ubhatalwa. Enye imali siyiqokelela kwiindwendwe xa zibhukisha. Kwiingingqi ezininzi, uAirbnb uqokelela aze abhatale irhafu yokuthengisa neyokhenketho ngokuzenzekelayo egameni lakho. Funda okungakumbi ngeemali ezimele zibhatalwe

Usenemibuzo?

Fumana iimpendulo kwiSuperhost enamava ekufuphi nawe.