Ukuze uqalise, sichazele ngakumbi ngendawo yakho
Indlela okusebenza ngayo ukubuka iindwendwe
Khetha izinto ozifunayo
Gqiba ukuba kungahlala abantu abangaphi nokuba bangahlala ixesha elingakanani. Beka imithetho yekhaya ekufuneka iindwendwe ziyilandele xa zihleli kwindawo yakho.
Funda okungakumbi
Gqiba ngexesha oza kubuka iindwendwe ngalo
Vala iintsuku kwikhalenda yakho nanini na ufuna—akukho buncinane bexesha ekufuneka indlu yakho ifumaneke ngalo.
Funda okungakumbi
Beka amaxabiso akho
Kuxhomekeke kuwe ukuba uza kubiza malini. Izixhobo zethu namacebiso anokukunceda ubeke amaxabiso osuku akhuphisana namanye kwingingqi yakho.
Funda okungakumbi
Nceda iindwendwe zizive zisekhaya
Landela izikhokelo zethu zezinto ezinokusetyenziswa nendlela oqhuba ngayo ukuze wenze iindawo ekumnandi ukuhlala kuzo uze ufumane izimvo ezisemagqabini.
Funda okungakumbi
Joyina intsapho yababuki zindwendwe ababangela umdla
Yenza abahambi babe nexesha elimnandi elingasoze lilibaleke uze wenze imali yokwenza izinto ozithandayo.
UDarrel
Ubuka iindwendwe kwindlu encinci eAtlanta
Jonga izindlu ezincinci
UCandida noJeff
Ubuka iindwendwe kwindlu eJoshua Tree
Jonga izindlu
URyo
Ubuka iindwendwe efama eKomatsu
Jonga iifama
USophie
Ubuka iindwendwe kwi-loft eParis
Jonga ii-loft
UNancy
Buka iindwendwe kwigumbi olulala lodwa kulo eSan Francisco
Jonga amagumbi olala wedwa kuwo
Ukhuseleko lubaluleke kakhulu kuthi
I-inshorensi yababuki zindwendwe nokukhuseleka
Ukuze sikuncede xa kusehla imeko engaqhelekanga yomonakalo, ukubhukisha ngakunye kuAirbnb kuquka ukubhatalwa xa indlu ifumana umonakalo ukuya kutsho kwi$1M yeedola zaseMerika neinshorensi yokuzikhusela ukuya kutsho kwi$1M yeedola zaseMerika.
Izikhokelo zokhuseleko noncedo lweCOVID-19
Ukuze sincede ekukhuseleni intsapho yethu, siye sasebenzisana neengcali ukuze senze izinto ezimele zenziwe zokhuseleko zomntu wonke, kunye nenkqubo yokucoca yababuki zindwendwe.
Izinto ezifuneka kuzo zonke iindwendwe
Ukuze ababuki zindwendwe bangabi naxhala, siyaziqinisekisa iindwendwe ibe siyakuvumela ukuba ubone izimvo ngeendwendwe ngaphambi kokuba zibhukishe. Kulindelwe ukuba iindwendwe ziziphathe ngomgangatho ophezulu nangakumbi Kwipolisi yethu Yemigangatho Yeendwendwe entsha.
Sikho ukuze sikuncede
Ukuncedwa kwabathengi imini nobusuku
Ukususela ekwenzeni indlu yakho ukuya kwizinto ezikuxhalabisayo ngeendwendwe, iqela lethu elisemhlabeni wonke likhona ukuze likuncede kuyo yonke into ngefowuni, ngeimeyile nakwincoko.
Izixhobo zokukunceda uphumelele
Izixhobo zethu zenza kube lula ukubeka amaxabiso achanileyo, ulawule ukubhukisha, uthumelele iindwendwe imiyalezo, ubhatalwe, ujonge ingeniso, nokunye okungakumbi.
Amacebiso alungele wena
Siza kukuchazela izinto ezenzekayo kuhambo lwasekuhlaleni size sikucebise ngeendlela zokuphucula ukuze ufumane izimvo ezisemagqabini uze ukhulise ishishini lakho.
Ukufundiswa nokuqeqeshwa
Fumana izikhokelo Kwiziko Lolwazi, joyina iklasi ekwi-intanethi yasimahla yeendlela ezisisiseko zokubuka iindwendwe uze udibane nabanye ababuki zindwendwe Kwiziko Lentsapho.
Ngaba ukulungele ukubuka iindwendwe?
Yenza indlu efanele indlela ozibuka ngayo iindwendwe—siza kukunika amacebiso okwenza indawo yakho ibe phambili. Qalisa ngoku ibe ungagqibezela nanini na.