Yenza imali ngokuba ngumbuki zindwendwe we-Airbnb

Khawusibalisele kancinci ngendawo yakho

Yenza imali ngokuba ngumbuki zindwendwe we-Airbnb

Khawusibalisele kancinci ngendawo yakho

Kutheni umele ube ngumbuki zindwendwe kwi-Airbnb?

Nokuba luhlobo olunjani lwekhaya okanye igumbi onokwabelana ngalo, i-Airbnb yenza kube lula kwaye kukhuseleke ukwamkela iindwendwe kulo. Kuxhomekeke kuwe ukufumaneka kwendlu yakho, amaxabiso, imithetho yekhaya, nendlela osebenzisana ngayo neendwendwe.

Siyakuxhasa

Ukuze sigcine wena, ikhaya lakho, kunye nezinto zakho zikhuselekile, sigubungela konke ukubhukisha nge-$1M USD yokuhlawulela iindleko zomonakalo owenziwe endlini kunye nenye i-$1M USD yeinshorensi yokuhlawulela iingozi.

Ukubuka iindwendwe ngamanyathelo ayi-3

Faka indawo yakho simahla

Faka nayiphi na indawo ungakhange ubhatalele ukubhalisa, nokuba ligumbi lokuhlala elisetyenziswa ngabantu abaninzi okanye ikhaya lesibini, nantoni na.

Khetha indlela ofuna ukuzibuka ngayo iindwendwe

Khetha ixesha elikufaneleyo, amaxabiso nezinto ozifunayo kwiindwendwe. Sikho ukuze sikuncede.

Yamkela undwendwe lwakho lokuqala

Xa indlu yakho ivela, iindwendwe ezifanelekayo zinokuqhagamshelana nawe. Unokuzithumelela umyalezo ubuze nantoni na ngaphambi kokuba zifike.

Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sandenza ndagqiba ekubeni ndijoyine i-Airbnb kuba iza kundinceda xa kukho umonakalo okanye iingxaki.
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sandenza ndagqiba ekubeni ndijoyine i-Airbnb kuba iza kundinceda xa kukho umonakalo okanye iingxaki.

U-Dennis ungumbuki zindwendwe e-London kuba oko kumnika inkululeko ayidingayo

U-Dennis ungumbuki zindwendwe e-London kuba oko kumnika inkululeko ayidingayo

Funda ngendlela ababuka ngayo iindwendwe
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sandenza ndagqiba ekubeni ndijoyine i-Airbnb kuba iza kundinceda xa kukho umonakalo okanye iingxaki.
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sandenza ndagqiba ekubeni ndijoyine i-Airbnb kuba iza kundinceda xa kukho umonakalo okanye iingxaki.

U-Dennis ungumbuki zindwendwe e-London kuba oko kumnika inkululeko ayidingayo

U-Dennis ungumbuki zindwendwe e-London kuba oko kumnika inkululeko ayidingayo

Funda ngendlela ababuka ngayo iindwendwe

Sikulungiselele

Siyazi ukuba kubaluleke kakhulu ukubathemba abantu abahlala ekhayeni lakho. I-Airbnb ikuvumela ukuba ubeke imiqathango engqongqo yokuba ngubani onokubhukisha kwaye uzazi iindwendwe ngaphambi kokuhlala kwazo. Kodwa ukuba kukho into ezayo, eye yaphum' endleleni, sikho ukuze sikuncede. Isiqinisekiso sethu Sokubuyisela Okulahlekileyo kunye neInshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo zimele zikuqinisekise ukuba sakuhlala sikuxhasa.

Ukukwazi ukufuna isazisi sikarhulumente ngaphambi kokubhukisha
Imithetho Yekhaya ekufuneka iindwendwe zivumelane nayo
Ithuba lokufunda iingxelo zohambo oludlulileyo
Kukho i-$1 miliyoni yokubhatalela umonakalo onokwenzeka kwindawo yakho
Imali engange-$1 miliyoni ekhutshwa simahla yi-inshorensi ukuhlawulela umonakalo
Ukuxhaswa kweendwendwe imini nobusuku

Ukubhatala kwenziwe kwalula

Biza ixabiso olifunayo

Usoloko ulikhetha ngokwakho ixabiso lakho. Ufuna uncedo? Sinezixhobo zokukunceda uthelekise izinga lokufunwa kwezindlu ekuhlaleni.

Bhatala imali ephantsi

Akubhatalelwa ukubhalisa. Ngokuqhelekileyo i-Airbnb ibhatalisa ababuki zindwendwe i-3% ngendlu nganye ebhukishiweyo, eyimali encinci kakhulu xa kuthelekiswa namanye amaziko oshishino.

Bhatalwa ngokukhawuleza

Emva kokuba undwendwe lufikile, sinokukuthumelela imali yakho ngo-Paypal, ngebhanki okanye ngezinye iindlela zokubhatalwa ezifumanekayo.

Ukubuka iindwendwe kundincede ndabhatala ikhitshi elitsha nezinye izinto endizitshintshileyo.
Ukubuka iindwendwe kundincede ndabhatala ikhitshi elitsha nezinye izinto endizitshintshileyo.

U-Tessa ungumbuki zindwendwe e-London ukuze afumane imali engakumbi

U-Tessa ungumbuki zindwendwe e-London ukuze afumane imali engakumbi

Funda ngendlela ababuka ngayo iindwendwe
Ukubuka iindwendwe kundincede ndabhatala ikhitshi elitsha nezinye izinto endizitshintshileyo.
Ukubuka iindwendwe kundincede ndabhatala ikhitshi elitsha nezinye izinto endizitshintshileyo.

U-Tessa ungumbuki zindwendwe e-London ukuze afumane imali engakumbi

U-Tessa ungumbuki zindwendwe e-London ukuze afumane imali engakumbi

Funda ngendlela ababuka ngayo iindwendwe

Inkcazelo nge-Airbnb

Yintoni i-Airbnb?

I-Airbnb inceda abantu bafumane iindawo zokuhlala nezinto abanokuzenza emhlabeni wonke. Le ntsapho iqhutywa ngababuki zindwendwe, abanika iindwendwe zabo ithuba elikhethekileyo lokuziva ngathi zingabahlali bendawo ezihambele kuyo.

Yintoni ukubuka iindwendwe?

Ukuba unegumbi elongezelelweyo, indlu yonke, okanye ubuchule obuthile, unokufumana imali ngokuyibonisa nabani na emhlabeni. Unokubuka iindwendwe ekhayeni lakho, use iindwendwe kwinto ezinokuyonwabela, okanye wenze zombini. Ixhomekeke kuwe into yokuba uzamkela nini iindwendwe.

Imibuzo edla ngokubuzwa

Ngubani onokuba ngumbuki zindwendwe kwi-Airbnb?

Kulula ukuba ngumbuki zindwendwe wakwa-Airbnb kwiindawo ezininzi, kwaye asikubhatalisi nanini na ngokufaka indlu yakho. Iiflethi nezindlu ezipheleleyo, amagumbi abucala, izindlu ezakhiwe emithini kunye neenqaba, ziindawo nje ezimbalwa ababuki zindwendwe abaye babelana ngazo kwi-Airbnb.

Ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi ngoko kulindelekileyo kubabuki zindwendwe, jonga imimiselo yabahlali be-Airbnb, engokhuseleko, ukuthembeka nobubele, zinto ezo ezenza ababuki zindwendwe banconywe kakhulu ziindwendwe.

Yintoni efunekayo kwiindwendwe ngaphambi kokubhukisha?

Sicela wonke umntu osebenzisa i-Airbnb asinike iinkcukacha ezimbalwa ngaphambi kokuba abhukishe uhambo. Iindwendwe kufuneka ziyifake yonke le nkcazelo ngaphambi kokuba zenze izicelo zokubhukisha. Le nkcazelo ikunceda uqiniseke ukuba lundwendwe olunjani onokululindela, kunye nendlela yokunxibelelana nalo.

Izinto ezifunwa yi-Airbnb kwiindwendwe ziquka: • Igama elipheleleyo • Idilesi yeimeyile • Inombolo yefowuni eqinisekisiweyo • Umyalezo wokuzazisa Ukuvumelana neMithetho Yekhaya lakho Iinkcukacha zokubhatala

Kulindeleke ukuba iindwendwe zibe nefoto yazo kwiinkcukacha zazo, kodwa akunyanzelekanga. Usenokufuna ukuba iindwendwe zikunike isazisi ngaphambi kokuba zibhukishe indawo yakho.

Kubiza malini ukufaka indlu yam?

Ukubhalisa kwi-Airbnb nokupapasha indlu yakho akubhatalelwa.

Wakuba ubhukishiwe, sitsala imali yeenkonzo, ngokuqhelekileyo i-3%, ukwenzela iindleko zeshishini.

Ndikhuselwa njani ekonakalisweni kwendawo yam?

I-Airbnb inesixa-mali se-$1 000 000 Esisiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo ekulungeleyo ukuyihlawula ukuba kuye kwenzeka undwendwe lonakalisa indawo yakho ngomonakalo ongaphezu kwedipozithi oluyikhuphileyo, okanye ukuba khange luyikhuphe idipozithi.

Le mali Esisiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo ayiyihlawuleli imali eziinkozo, izinto zexabiso eziqokelelweyo, imizobo enqabileyo, ijuwelari, izilwanyana zasekhaya okanye amatyala akho. Sicebisa ukuba ababuki zindwendwe bazikhusele okanye bazisuse izinto zabo zexabiso xa berentisa ngendlu yabo. Kwakhona le mali ayiwuhlawuleli umonakalo oqhelekileyo wendlu.

Funda okungakumbi ngeSiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo kule webhsayithi http://airbnb.com/guarantee

Ndimele ndilikhethe njani ixabiso lendlu yam?

Ixabiso olibekayo kwindlu yakho lixhomekeke kuwe. Ukukunceda ukuba uthathe isigqibo, unokukhangela uze uthelekise izindlu ezikwisixeko sakho okanye elumelwaneni ukuze ufumane amaxabiso abizwayo. Imali Eyongezelelweyo > - Imali yokucoca: Ungayifaka imali yokucoca kwixabiso lakho losuku okanye wongeze imali yokucoca kwiisetingi zamaxabiso. > - Enye imali: Ukubhatalisa imali engakumbi (njengokubhatalela ukungena emva kwexesha okanye ukubhatalela isilwanyana sasekhaya), kufuneka uqale uyichaze le mali engakumbi kwiindwendwe ngaphambi kokubhukisha kwazo uze emva koko usebenzise iZiko lethu Lezemali ukuze ucele ukubhatalwa kwale mali engakumbi.

I-Airbnb ingandinceda njani ngokubeka amaxabiso?

Isixhobo sakwa-Airbnb esikunceda Ufikelele Kwixabiso Omawulibize silinyusa okanye silehlise ngokuzenzekelayo ixabiso kuxhomekeka ukuba zifunwa kangakanani izindlu ezifana neyakho.

Isoloko inguwe olawula amaxabiso akho, ngoko ke Indlela Ephucukileyo Yokufikelela Kwixabiso Omawulibize ilawulwa zezinye iisetingi zamaxabiso ozikhethayo, ibe ungakwazi ukuwatshintsha amaxabiso osuku nanini na.

Indlela Ephucukileyo Yokufikelela Kwixabiso Omawulibize ixhomekeke kuhlobo lwendlu nendawo ekuyo, ixesha lonyaka, ukufunwa kwayo, nezinye izinto (njengamatheko aye abekho ekuhlaleni).

Ukulungele ukwenza imali?

Ukulungele ukwenza imali?