Ukulungela wonke umntu kuAirbnb

Nantsi indlela esenza ngayo kube lula ngakumbi ukuhamba nathi.

Udidi oluthi Ukulungela Wonke Umntu

Fumana iindawo ezikhethekileyo ezineendlela zokungena eziqinisekisiweyo kuquka iindlela ezingenazitepsi zokungena kuloo ndlu, kwigumbi lokulala nakwigumbi lokuhlambela. Indawo nganye kolu didi iyaskenwa ngokucokisekileyo nge-3D ukuze kuqinisekiswe izinto zayo ezinceda ilungele wonke umntu kuze kuvezwe iinkcukacha eziphambili ezinjengobubanzi bomnyango.

Ifowuni ebonisa iindawo Ezikudidi Olulungela Wonke Umntu lakwa-Airbnb, elinendlu engenazitepsi kwindawo yokungena eveziweyo.

Izihluzi zokukhangela eziphuculiweyo

Sizenze zalula izihluzi zethu ezenza ilungele wonke umntu ukuze kube ngcono ngakumbi ukukhangela.

Iselfowuni iveze indawo ethi Izihluzi ezingakumbi, esinye kwizihluzi ezininzi zokukhangela. Kukho isihloko secandelo esithi, "Izinto Ezinceda Ilungele Wonke Umntu." Ezantsi kwaso izinto ezinceda ilungele wonke umntu zidityaniswe ngokwendawo njengethi "Indawo yokungena neyokupaka yondwendwe." Kukho iibhokisi ezinokutikishwa onokukhetha kuzo izinto kangangoko ufuna.

Ukuhlolwa ukuba ilungele wonke umntu

Siye sizihlole zonke izinto ezinceda ilungele wonke umntu ezifakwe Ngabubuki Zindwendwe beendawo ukuze siqinisekise ukuba zichanile.

Iselfowuni iveze izinto ezinceda ilungele wonke umntu kwindlu ka-Airbnb. Le nto ithi “umnyango wondwendwe ongenazitepsi,” neefoto ngezantsi ezihambiselana nayo. Ngezantsi yenye into eyenza ilungele wonke umntu ethi “umnyango wondwendwe obanzi ngaphezulu kweeintshi eziyi-32,” nefoto engezantsi ehambiselana nayo.

Ukuthumela imiyalezo ngqo kuMbuki Zindwendwe

Ncokola ngqo noMbuki Zindwendwe ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngezinto ezenza ilungele wonke umntu zendawo okanye Into yakhe Enokonwatyelwa.

Iselfowuni iveze imiyalezo phakathi koMbuki Zindwendwe othi indlu yakhe ilungele wonke umntu nondwendwe olufuna ukwazi ngakumbi ngale ndawo. Umyalezo wondwendwe uthi: “Molo Shea, indawo eflethi yokunyuka ikumnyango wangaphambili okanye ngemva wendlu yakho?” Impendulo yoMbuki Zindwendwe ithi: “Molo Adam, indawo eflethi yokunyuka ingaphambili. Enkosi!”
Izizukulwana ezithathu zentsapho zincumile kwaye ziyahleka kwindawo elungele wonke umntu kuAirbnb. Ngaphambili elona lungu lentsapho lidala lihleli kwisitulo esinamavili.

Indlela esenza uAirbnb alungele wonke umntu ngakumbi ngayo

Amaqela akhethekileyo

UAirbnb unamaqela ajongene nokwenza iimveliso ezinokusetyenziswa ngumntu wonke. La maqela asebenzisana neenjineli, abayili nabanye abantu kwinkampani yonke ukuze aqinisekise ukuba iimveliso zethu zenziwa kucingwa ngokuba iza kulungela umntu wonke.

Uphando nokuthethelela

Senza uphando nabantu abafuna izinto ezinceda ilungele wonke umntu ibe sisebenza neengcali zasekuhlaleni.

Imigangatho yokulungela wonke umntu kwi-intanethi

Sisebenzela kwimigangatho yokulungela wonke umntu kwi-intanethi echazwe Kwizikhokelo Zezinto Ezikwiwebhusayithi Zokulungela Wonke Umntu. Sithenga
 nezixhobo zokuvavanya ngokuzenzekelayo ukuze sibhaqe iingxaki ezingakumbi.

Nantsi eminye yemibutho esisebenzisana nayo
Uphawu lweNational Federation of the Blind Umbhalo ohambisana nalo uthi "Phila ubomi obufunayo."Uphawu lweNational Council on Independent LivingUphawu lweConsejo National de Personas con DiscapacidadUphawu lweUnited Spinal Association

Sikhona ukuze sikuncede

Yiya Kwiziko lethu Loncedo ukuze ufumane inkcazelo engakumbi