Inyathelo lakho elilandelayo, libekhona ngenxa yokubuka iindwendwe
Yamkela okulandelayo
Yonwabela ukuziqesha, fumana ingeniso engakumbi uze wenze abahlobo oza kuba nabo ubomi bakho bonke ngokubuka iindwendwe.
Buka iindwendwe ngokuzithemba
Ukususela ekuncedweni imini nobusuku nentsapho yethu Yababuki Zindwendwe eluncedo ukuya kutsho kwizixhobo, inkcazelo nemfundo elungiselelwe wena, sizinikele ekukuncedeni uphumelele.
  • Ukubuka iindwendwe kundivumele ukuba ndikwazi ukwenza izinto endinobuchule bazo ndize ndichithe ixesha elingakumbi nentsapho yam.
    UDarrel,
    Umbuki zindwendwe eAtlanta, GA
Yiba Ngumbuki Zindwendwe
Indlela esikunceda ngayo
Iinkqubo zokukhusela ababuki zindwendwe
Ukuze sikuncede xa kuvela imeko engaqhelekanga yomonakalo, ukubhukisha okuninzi kuka-Airbnb kuquka i-inshorensi yokukukhusela xa konakaliswe indlu okanye ukuba netyala ukuya kutsho kwi$1M yeedola zaseMerika.
Izikhokelo zokuzikhusela kwiCovid-19
Ukuze sincede ekukhuseleni intsapho yethu, siye sasebenzisana neengcali ukuze senze izinto ezimele zenziwe zokhuseleko zomntu wonke, kunye nenkqubo yokucoca yababuki zindwendwe.
Imigangatho ephezulu yeendwendwe
Ukuze Ababuki Zindwendwe bangabi naxhala, siyaziqinisekisa iindwendwe ibe siyakuvumela ukuba ubone izimvo ngeendwendwe ngaphambi kokuba zibhukishe. Kulindelwe ukuba iindwendwe 
ziziphathe ngomgangatho ophezulu nangakumbi Kwipolisi yethu Yemigangatho Yeendwendwe entsha.
Qalisa ukuba ngumbuki zindwendwe
Masenze indlu yakho, kunye.
Funda okungakumbi uze udibane Nababuki Zindwendwe abanamava
Siza kukunika inkcazelo engakumbi ngokubuka iindwendwe size sikuvumele ungene kwiiklasi ezikwi-intanethi eziboniswa ngoku ziqhutywayo apho ababuki zindwendwe abanamava banokuphendula khona imibuzo yakho.
Ngokukhetha indawo ethi "Vula iakhawunti," ndiyavuma ukuba uAirbnb asebenzise inkcazelo yam yobuqu ngokuvumelana nePolisi Engezinto Eziyimfihlo ka-Airbnb