Indlela okusebenza ngayo ukurhoxa xa kuhlalwa

For stays under 28 nights, hosts can choose which cancellation options to offer guests. For stays of 28 nights or more, the Long Term cancellation policy automatically applies.

Ungayitshintsha

  • Ungarhoxa ngaphandle kokubhatala ukuya kutsho kwiintsuku eziyi-24 ngaphambi kwexesha lokungena (ixesha eliboniswe kwi-imeyile yokuqinisekisa).
  • Emva koko, ukuba urhoxisa ngaphambi kwexesha lokungena, uza kubuyiselwa yonke imali yakho, ngaphandle kwemali yosuku lokuqala neyokusebenzisa uAirbnb.
usuku oluyi-1 ngaphambili
Sin, Okt 29
15:00
Umzekelo

Ukuze undwendwe lubuyiselwe yonke imali, lumele lurhoxe ubuncinane kwiiyure eziyi-24 ngaphambi kwexesha lasekuhlaleni lokufika (eliboniswe kwi-imeyile yokuqinisekisa).

Ixesha lokufika
Hla, Okt 30
15:00

Ukuba undwendwe lurhoxisa ngaphantsi kweeyure eziyi-24 ngaphambi kokungena, usuku lokuqala nemali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb azibuyiswa.

Phuma
Mvu, Nov 2
11:00

Ukuba undwendwe luyafika luze lukhethe ukuhamba ngaphambi kwexesha, luza kubuyiselwa imali yeentsuku ezisemva kweeyure eziyi-24 lurhoxisile.Qaphela: Iindwendwe azisayi kuyibuyiselwa imali yenkonzo yakwa-Airbnb ukuba sezisele ziyibuyiselwe kayi-3 imali yenkonzo kwiinyanga eziyi-12 ezidlulileyo okanye ukuba iintsuku ezizirhoxisayo ngoku ziyafana neentsuku ezizibhukishe kwenye indawo.


Imibuzo edla ngokubuzwa

Ngaba iindwendwe ziyayibuyiselwa imali yokucoca?

Imali yokucoca ibuyiswa ukuba undwendwe lurhoxe ngaphambi kwexesha lokungena.

Ngaba iindwendwe zinokuyibuyiselwa imali ukuba indlu ayiyo lento beziyilindele?

Siza kunceda iindwendwe ukuba zifumane enye indawo yokuhlala okanye sizibuyisele imali ukuba akungeneki endlini, imdaka, ayikhuselekanga, okanye ukuba kukho isilwanyana umbuki zindwendwe angakhange asifake kwiinkcukacha zendlu. Funda okungakumbi

Zingakwazi ukuyibuyiselwa yonke imali yazo iindwendwe xa umbuki ziindwendwe engakwazi okanye engafuni kulungisa ingxaki?

Iindwendwe kufuneka qhagamshelana nathi zingekapheli iiyure eziyi-24 zokufumana ingxaki. Kwiimeko ezifanelekileyo, siza kurhoxisa ukubhukisha size sibuyise imali.

Kuza kuthini ukuba undwendwe kufuneka lurhoxise ngenxa yemeko yongxamiseko?

Singakwazi ukuyibuyisa imali ukuba undwendwe kufuneka lurhoxe ngenxa yemeko yongxamiseko. Funda okungakumbi

Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana imali oyibuyiselweyo?

Siyibuyisela kwangoko imali xa kurhoxiswa kwaye idla ngokubonakala kwiintsuku eziyi-3 ukuya kweziyi-5, kodwa ngamanye amaxesha inokuthatha iintsuku eziyi-15 ngaphambi kokuba ibonakale kwindlela yokubhatala obuyisebenzisile. Kwamanye amazwe, njengaseBrazil naseIndiya, kungade kuthathe iinyanga eziyi-2 ukuba ibonakale imali oyibuyiselweyo.