Ezintsha KuNovemba ZeAirbnb 2023

Sazisa ngethebhu Yezindlu

Izixhobo ezintsha ezinamandla zokukunceda ufake eyona ndlu yakho intle ukuza kuthi ga ngoku—zifumaneka ngoku Ngokuyifumana Kuqala.
Izixhobo ezintsha ezinamandla zokukunceda ufake eyona ndlu
yakho intle ukuza kuthi ga ngoku—zifumaneka ngoku Ngokuyifumana Kuqala.

Sazisa ngethebhu Yezindlu

Izixhobo ezintsha ezinamandla zokukunceda ufake eyona ndlu
yakho intle ukuza kuthi ga ngoku—zifumaneka ngoku Ngokuyifumana Kuqala.

Izindlu ezintle zifuna izixhobo ezingcono

Izinto ezintsha zenza kube lula ukubonisa iindwendwe ukuba yintoni eyenza indawo yakho ikhetheke.

Indawo yokulungisa indlu entsha

Indawo yokulungisa indlu edizayinwe ngokutsha yenza indlela ofaka ngayo inkcazelo kwindlu yakho ibe lula, ize ibe namacebiso ezona ndlela zifanelekileyo zokubonisa iinkcukacha.

Ifoto ezibukisayo ezenziwe ngesixhobo seAI

Cwangcisa iifoto zakho ngoko nangoko uncedwa sisixhobo seAI. Ungatshintsha izinto uze ufake izinto ezinokusetyenziswa ukuze iindwendwe zibe nombono opheleleyo.

Ukubona kwangaphambili isikhokelo sokufika

Seta ngokukhawuleza uze ubone indlela imiyalelo yakho yokuya kwindawo, iinkcukacha zokubhalisa xa kufikwa, incwadi ekuxelela ngendlu nemiyalelo yokuphuma eza kuvela ngayo kwiindwendwe.

Ngaphezulu, izixhobo zamaxabiso ezihlaziyiweyo

Izinto ezintsha ezilungisiweyo zenza kube lula ukulandelela ingeniso yakho nokubeka ixabiso.

Ngaphezulu, izixhobo zamaxabiso ezihlaziyiweyo

Izinto ezintsha ezilungisiweyo zenza kube lula ukulandelela ingeniso yakho nokubeka ixabiso.

Qalisa ukusebenzisa ezi zinto zintsha namhlanje

Zama ithebhu entsha Yezindlu nezixhobo zokubeka amaxabiso, uze usichazele ukuba ucinga ntoni ngazo ukuze sizenze ngcono ngakumbi.
Kwazi Ukuyifumana Kuqala

Qalisa ukusebenzisa ezi zinto zintsha namhlanje

Zama ithebhu entsha Yezindlu nezixhobo zokubeka amaxabiso, uze usichazele ukuba
ucinga ntoni ngazo ukuze sizenze ngcono ngakumbi.
Kwazi Ukuyifumana Kuqala

Qalisa ukusebenzisa ezi zinto zintsha namhlanje

Zama ithebhu entsha Yezindlu nezixhobo zokubeka amaxabiso, uze usichazele ukuba
ucinga ntoni ngazo ukuze sizenze ngcono ngakumbi.
Kwazi Ukuyifumana Kuqala

Kwiindwendwe—iindlela ezintsha zokufumana iindawo ezintle zokuhlala

Kwiindwendwe—iindlela ezintsha zokufumana iindawo ezintle zokuhlala

Ezithandwa Zindwendwe

Ibheji entsha nezihluzi zokufumana ezona ndawo zithandwayo kuAirbnb, ngokutsho kweendwendwe.
Funda okungakumbi

Indawo yemilinganiselo nezimvo ehlaziyiweyo

Indlela entsha ebonakala ngayo imilinganiselo nenkcazelo engakumbi yomntu ofake uluvo inika iindwendwe iinkcukacha ezifanelekileyo ngendawo nganye.
Funda okungakumbi

Indlela umntu oyisebenzisayo avakalelwa ngayo isenokwahluka ngokwengingqi.

Indlela umntu oyisebenzisayo avakalelwa ngayo isenokwahluka ngokwengingqi.