UKUKHUSELA UMBUKI ZINDWENDWE

I-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo

Xa kuvela imeko engaqhelekanga yokwenzakala komntu okanye ukonakala kwento yakhe ngoxa ehlala kwindawo yakho ekhuselwe yi-inshorensi, usenokubhatalwa ukuya kufikelela kwi$1 000 000 yeedola zaseMerika.

Xa kuvela imeko engaqhelekanga yokwenzakala komntu okanye ukonakala kwento yakhe ngoxa ehlala kwindawo yakho ekhuselwe yi-inshorensi, usenokubhatalwa ukuya kufikelela kwi$1 000 000 yeedola zaseMerika.

Ifumaneka kubabuki zindwendwe emhlabeni wonke*
Sikhusela ababuki zindwendwe ukususela ekubhaliseleni ukufika ukuya kutsho kwixesha lokuphuma
Ayikho efana nayo kwishishini lokuhamba

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, or hosts of experiences.

Yintoni ekhuselweyo?

I-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo ikhusela:

  • Imbopheleleko yakho ngokwasemthethweni yokwenzakala kweendwendwe okanye kwabanye abantu -Imbopheleleko yakho ngokwasemthethweni yomonakalo wezinto zeendwendwe okanye zabanye abantu -Imbopheleleko yakho ngokwasemthethweni yomonakalo owenziwe ziindwendwe okanye ngomnye umntu kwiindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke njengeendawo zokwamkela iindwendwe kwizakhiwo nezindlu eziselumelwaneni

I-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo ayikukhuseli oku:

Umonakalo okanye ukwenzakala okubangelwe yinto eyenziwe ngabom (okungeyongozi)

  • Ukuphulukana nomvuzo -Umonakalo kwindawo yakho okanye kwizinto zakho (ezo zinokukhuselwa [Sisiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo] (/isiqinisekiso))

Yamkela iindwendwe ngokuzithemba

Sithathe amanyathelo athe xhaxhe okukunceda ukuze uzikhusele, ukhusele ikhaya lakho kunye neendwendwe zakho.

Sithathe amanyathelo athe xhaxhe okukunceda ukuze uzikhusele, ukhusele ikhaya lakho kunye neendwendwe zakho.

Ukuqinisekiswa kwesazisi

Unokufuna ukuba iindwendwe zakho ziqinisekise ukuba zingoobani ngaphambi kokuqinisekisa ukubhukisha kwazo. Iindwendwe kusenokufuneka zinikezele ngenkcazelo yobuqu kuAirbnb, njengesazisi esisemthethweni, ukuze kuqinisekiswe.

Inkxaso efumaneka imini nobusuku

Ukuba kwenzeka into kuwe, indlu yakho okanye undwendwe, iqela lethu Labaxhasi Bentsapho ehlabathini lonke likhona ukuze likuncede. Ukuba unombuzo ngeInshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo, nceda uqhakamshelane nathi ibe siza kukuthumela kumntu oza kukunceda ngempendulo.

Imithetho yekhaya

Ukuze uncede ziyazi into ezimele ziyilindele, usenokufaka imithetho yendlu ekufuneka zivumelane nayo ngaphambi kokuba zibhukishe. Ukuba undwendwe lwaphula omnye wale mithetho emva kokuba lubhukishile, unokukurhoxisa ukubhukisha kwalo.

Ekubeni ndakhe ndalundwendwe ngaphambili, 
bendingaxhalabi kakhulu xa kuza kuhlala umntu ekhayeni lam. Bendisazi ukuba indawo yam ineinshorensi ... ibe
 bendisazi ukuba iindwendwe ziza kuba nembeko.”
Ekubeni ndakhe ndalundwendwe ngaphambili, 
bendingaxhalabi kakhulu xa kuza kuhlala umntu ekhayeni lam. Bendisazi ukuba indawo yam ineinshorensi ... ibe
 bendisazi ukuba iindwendwe ziza kuba nembeko.”

u-Uslan, umbuki zindwendwe eLondon

u-Uslan, umbuki zindwendwe eLondon

Ekubeni ndakhe ndalundwendwe ngaphambili, 
bendingaxhalabi kakhulu xa kuza kuhlala umntu ekhayeni lam. Bendisazi ukuba indawo yam ineinshorensi ... ibe
 bendisazi ukuba iindwendwe ziza kuba nembeko.”
Ekubeni ndakhe ndalundwendwe ngaphambili, 
bendingaxhalabi kakhulu xa kuza kuhlala umntu ekhayeni lam. Bendisazi ukuba indawo yam ineinshorensi ... ibe
 bendisazi ukuba iindwendwe ziza kuba nembeko.”

u-Uslan, umbuki zindwendwe eLondon

u-Uslan, umbuki zindwendwe eLondon

Sizimisele ukwenza intsapho ekhuselekileyo nenokuthenjwa ehlabathini lonke.

Sizimisele ukwenza intsapho ekhuselekileyo nenokuthenjwa ehlabathini lonke.

Icebiso: Khusela indawo yakho

Nciphisa amathuba okufumana ingozi ngokususa izinto ezinokuwisa abantu okanye uzenze zibonakale ngokucacileyo. Lungisa amacingo ombane avulekileyo, qiniseka ukuba izitepsi zikhuselekile uze ususe okanye utshixele izinto eziyingozi. Khusela indlu yakho ngokufaka izixhobo zokhuseleko ezifana nemitshini elumkisa nge-carbon monoxide, umsi, izicima-mlilo, nezinto zonyango lokuqala.

Icebiso: Khusela indawo yakho

Nciphisa amathuba okufumana ingozi ngokususa izinto ezinokuwisa abantu okanye uzenze zibonakale ngokucacileyo. Lungisa amacingo ombane avulekileyo, qiniseka ukuba izitepsi zikhuselekile uze ususe okanye utshixele izinto eziyingozi. Khusela indlu yakho ngokufaka izixhobo zokhuseleko ezifana nemitshini elumkisa nge-carbon monoxide, umsi, izicima-mlilo, nezinto zonyango lokuqala.

Inkqubo yokufaka ibango

1. Ifomu yokufaka ibango igqityiwe

Xa umbuki zindwendwe, undwendwe okanye omnye umntu eqhakamshelana Nabaxhasi Bentsapho, uAirbnb uza kunikezela ngenkcazelo yendlela elifakwa ngayo ibango.

2. Inkampani yeinshorensi imisela umntu oza kuphanda ibango, aze yena ahlole elo bango

Emva kokuba ifomu yokufaka ibango igqityiwe, umntu ophanda ibango omiselwe yinkampani yeinshorensi uza kuqhakamshelana nawe ukuze nincokole ngebango aze aqokelele nenkcazelo efunekayo.

3. Ibango liyaphandwa

Umntu ophanda ngamabango uza kubhatala ibango ngokwemimiselo Yeinshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo kunye nemithetho esebenzayo kulo ndawo.

Host Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Iimpendulo zemibuzo yakho

Ngaba kukhona into ekufuneka ndiyenze ukuze ndifakwe kwi-Inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo?

Hayi. Bonke ababuki zindwendwe bafakwa ngokuzenzelekayo, ngaphandle kwabo banikela ngeendawo zokuhlala ngoAirbnb Travel, LLC.

Ngokuvuma ukufaka indlu kuAirbnb okanye ngokuqhubeka unendlu efakwe kuAirbnb, uyavuma ukukhuselwa Yi-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo xa kukho izinto ezenzeka ngexesha lokuhlala kwindawo ka-Airbnb, ngokwemimiselo yepolisi.

Ukuba ungathanda ukuphuma kule inshorensi, kufuneka wenze zonke ezi zinto zilandelayo:

  • Sithumelele i-imeyile ngedilesi yeimeyile ekwiakhawunti yakho yokubuka iindwendwe -Faka igama lakho nefani kunye nenombolo yefowuni ekwiakhawunti yakho yokubuka iindwendwe
  • Faka isihloko sendlu yakho njengokuba sinjalo

Nceda uphawule ukuba idilesi ye-imeyile yokuphuma kwi-inshorensi ayijongelwa enye into ngaphandle kwezicelo zokuphuma kwi-inshorensi.

Yintoni Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo Sakwa-Airbnb?

UAirbnb unemali eyi-$1 000 000 Esisiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo akulungeleyo ukuyihlawula ukuba kuye kwenzeka undwendwe lonakalisa indawo yakho ngomonakalo ongaphezulu kunemali yedipozithi oluyikhuphileyo, okanye ukuba khange luyikhuphe idipozithi.

Inkqubo Yesiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo ayiyibhatali imali eziinkozo, izinto zexabiso eziqokelelweyo, imizobo enqabileyo, ijuwelari, izilwanyana zasekhaya okanye amatyala akho. Sicebisa ukuba ababuki zindwendwe bazikhusele okanye bazisuse izinto zabo zexabiso xa berentisa ngendlu yabo. Kwakhona le mali ayiwubhataleli umonakalo oqhelekileyo wendlu. Funda okungakumbi

Yintoni umahluko phakathi kweSiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo kunye neInshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo?

Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo neInshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo ziinkqubo ezimbini ezahlukeneyo zika-Airbnb zokunceda ababuki zindwendwe ngeendleko xa kukho umonakalo okanye ukwenzekala.

Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo: Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sika-Airbnb senzelwe ukukhusela ababuki zindwendwe xa kusenzeka into engaqhelekanga yokonakalelwa yindlu, izinto okanye indawo yabo, isonakaliswa lundwendwe oluhlala kuloo ndawo. Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo asiyiyo i-inshorensi ibe asithathi indawo yeinshorensi yomnikazi wendlu okanye eyomqeshi.

I-Inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo: Inkqubo Yeinshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo yi-inshorensi, ibe yenzelwe ukukhusela ababuki zindwendwe xa umntu efaka ibango lokwenzakala okanye elomonakalo wendlu. Inkqubo yeInshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo iyafumaneka kubabuki zindwendwe nokuba banazo ezinye ii-inshorensi kodwa iza kusebenza kuphela xa umonakalo wenzeke ngoxa kuhleliwe kwindlu yeAirbnb. Funda okungakumbi

I-inshorensi yomninikhaya isebenza njani noAirbnb?

I-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo ikhusela ababuki zindwendwe, ibe xa kufaneleka nabantu abaqeshe kubo indawo ibe isebenza phantsi kweemeko ezithile, inemilinganiselo neemeko engazibhataleliyo.

Ukuba unemibuzo ngendlela le polisi esebenza ngayo neinshorensi yomnikazi womzi okanye eyokurenta indawo, ufanele uncokole nenkampani yeinshorensi yakho. Ezinye iipolisi ziyabakhusela abanini bezindlu nabantu abarentayo kumabango asezinkundleni xa undwendwe lonzakele, kanti ezinye iipolisi azibakhuseli. Kusoloko kulicebo elihle ukwazisa abantu beinshorensi xa urentisa ngendlu yakho nangona ityala elibakho ngexesha lokuhlala kwa-Airbnb limele ligutyungelwe Yi-inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo. Funda okungakumbi

Yintoni I-Inshorensi Yokuzonwabisa?

I-inshorensi Yokuzonwabisa yi-inshorensi ebaluleke gqitha egubungela iindleko zombuki zindwendwe Wento Enokonwatyelwa xa undwendwe okanye omnye umntu esonzakala kakhulu emzimbeni okanye kumoshakala indlu ngexesha lento enokonwatyelwa. Igubungela iindleko ezifikelela kwi$1 miliyoni yeedola zaseMerika kwisihlandlo ngasinye sento enokonwatyelwa, ibe ukufanelekela ukuyifumana kuxhomekeka kuhlobo lwento enokonwatyelwa. Iindwendwe zikhuselwa phantsi kwe$1 miliyoni yeedola zaseMerika eziquka zonke ebudeni bexesha eligutyungelwa yipolisi ibe isebenza phantsi kweemeko ezithile, inemilinganiselo neemeko engazibhataleliyo. Funda okungakumbi

Njengombuki zindwendwe, yintoni ekufuneka ndiyazi ngeedipozithi?

Ungayibiza idipozithi xa kubhukishwa indlu yakho. UAirbnb naye angayibiza xa ebona ukuba iza kunceda ekukhuseleni umbuki zindwendwe. Le nto isebenza kuphela kwinani elimbalwa lezindlu ezibhukishiweyo.

Idipozithi ebizwa ngumbuki zindwendwe: Uza kusoloko uvumelekile ukukhetha ukuba uyafuna na ukubiza idipozithi. Ukuba uyayibiza, ixabiso ledipozithi likhethwa kwanguwe. Kwiindawo ezinababuki zindwendwe ababiza idipozithi, iindwendwe aziyibhatali xa zibhukisha. Iza kutsalwa kuphela xa usenza ibango Kwiziko Lezemali.

Iidipozithi ezibizwa nguAirbnb: Sisoloko sikhangela iindlela zokuqinisekisa ukuba intsapho yethu yababuki zindwendwe neendwendwe ziba nezinto ezinokonwatyelwa ezimnandi kuAirbnb. Yiloo nto sisenokubiza idipozithi kwindawo ezimbalwa ezibhukishiweyo—nokuba wena khange uyibize. Le nto siyenza ngokujonga ixesha ekubhukishwe ngalo nezinto enazo indlu. Funda okungakumbi

Ngaba ukulungele ukuqalisa ukwamkela iindwendwe?

Ngaba ukulungele ukuqalisa ukwamkela iindwendwe?