Dlulela kumxholo
Amakhaya Oncedo aza kuba nguAirbnb.org
Inkqubo ka-Airbnb Yamakhaya Oncedo ngoku itshintshele ekubeni nguAirbnb.org, umbutho ongenzi nzuzo omtsha oyi-501(c)3. Enkosi ngokwenza kunye nathi intsapho Yamakhaya Oncedo. Siza kuvuyela kakhulu ukuba ube yinxalenye yesi siqalo sitsha.
Yiya kuAirbnb.org
Yenza okulungileyo ngokuvula ikhaya lakho
Joyina intsapho yababuki zindwendwe abanezinwe. Nikezela ngendawo yakho ongayisebenzisiyo ngaphandle kokubhatalisa kubantu abadinga indawo yokuhlala okwexeshana.
Yenza okulungileyo ngokuvula ikhaya lakho
Joyina intsapho yababuki zindwendwe abanezinwe. Nikezela ngendawo yakho ongayisebenzisiyo ngaphandle kokubhatalisa kubantu abadinga indawo yokuhlala okwexeshana.

Abantu abangaphezu kwe-50 000 baye bafumana iindawo zokuhlala ngenxa yababuki zindwendwe Bamakhaya Oncedo.

Indlela okusebenza ngayo ukubuka iindwendwe

1
Bhala iinkcukacha
Sixelele okungakumbi ngendawo yakho nesizathu sokuba ufuna ukubuka iindwendwe
2
Lindela isicelo
Uza kufumana imilayezo evela kwimibutho engenzi nzuzo okanye kubantu abafudusiweyo
3
Lungela ukubuka iindwendwe
Uza kuvuma iintsuku uze ubeke izinto emazilindelwe kwangaphambili

Indlela onokubuka ngayo iindwendwe

Ukunika iimbacu indawo yokuhlala

Yamkela abantu abafikayo njengoko bezama ukuqhelana neendawo zabo ezintsha

Ezi ndwendwe zidla ngokufudukela kwisixeko esitsha ngethemba lokuba ziza kwamkeleka ekuhlaleni. Ezi ndawo zokuhlala zilawulwa yimibutho yokunceda iimbacu egameni lemibutho esebenzisana nayo.
Ukunikezela uncedo ngexesha lentlekele

Yiba yinxalenye yabantu basekuhlaleni abakwizicwangciso zokusabela xa kwehle intlekele

Aba bantu badla ngokuhlalela iziganeko ezifana nemililo yedobo okanye xa inkanyamba intlitha abahlali. Iindwendwe zidla ngokuba ngabantu ekuye kwanyanzeleka ukuba bafuduke okanye ngabantu abazokunikela uncedo.

Indlela esikuxhasa ngayo

Siyazi ukuba oku kunokubonakala ngathi ngumsebenzi omnintsi. Yiloo nto sisenza unako-nako ukuba sikunike izinto ezinokukunceda neziza kukukhusela ngaphambi kokuhlala kondwendwe lwakho naxa luhleli kwakho.
Uhlolisiso oluthe chatha
Nangona kungekho nkqubo yokuhlolisisa engenazimpazamo, siye sihlole abameli beenkampani zokubhukisha kunye neendwendwe ezibhukisha ngokungqalileyo zisebenzisa uAirbnb, kuludwe lwabasemiqathangweni, lwabagrogrisi kunye nolwabantu abamele baqatshelwe.
Ukubuyiselwa imali ngenxa yomonakalo kwisakhiwo
Nangona inqabile into yokonakaliswa kwendawo ngempazamo, siyaqonda ukuba unokufuna ukukhuselwa. Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo siza kubhatala bonke ababuki zindwendwe ngomonakalo kwizindlu zabo imali eyakutsho ku-$1,000,000.
Izinto ezifunwa ziindwendwe kunye nezinto zokuqinisekisa
Ngaphambi kokunikezelwa kwendawo, abantu abasebenzela imibutho engenzi nzuzo okanye iimbacu kufuneka bavule i-akhawunti ye-Airbnb. Baza kucelwa ukuba bafake iinkcukacha zobuqu njengegama nefani, umhla wokuzalwa, ifoto, inombolo yefowuni, idilesi ye-imeyile kunye neencukacha zendlela yokubhatala.
inkxaso efumaneka imini nobusuku ngefowuni kunye nezinye izinto onokuzisebenzisa
Ayinguwe wedwa. Ukongeza kwiqela elinikela inkxaso 24/7 lakwa-Airbnb, usenokuqhagamshelana neqela leengcaphephe eziphendula nayiphi na imibuzo ngokubhukisha kwijelo elithi Amakhaya Oncedo.

Abantu esisebenza kunye nabo

Siye sabambisana nemibutho ethembekileyo ukuze siluqonde kakuhle uluntu esilusebenzelayo nokuba singaphucula njani. Le mibutho engenzi nzuzo isebenzisa ijelo elithi Amakhaya Oncedo ukufunela abantu bayo indawo nokuxhasa ababuki zindwendwe bayo.
Ngaba umbutho wakho ongenzi nzuzo ufuna ukusebenzisana nejelo elithi Amakhaya Oncedo? Sithumelele umyalezo.

Joyina intsapho efuna ukunceda isebenzisa indlela entsha nenobuntu.

Ngaba unemibuzo?
Fumana iimpendulo kwiZiko lethu Loncedo okanye uqhakamshelane nathi.
Yiya Kwindawo Yoncedo