Ilogo yeAirbnb.org
Umntu oneenwele ezimnyama ezichetyiweyo uyahamba, ephethe ibhafu yeplastiki emanzini anodaka kwindlela efunyenwe zizikhukula.

UKUNCEDA KWIZIKHUKULA ZASE-RIO GRANDE DO SUL

Ngamaxesha obunzima, yiba Ngumbuki Zindwendwe

Izikhukula ezibangela intlekele zintlitha iinxalenye ezithile zeRio Grande do Sul. UAirbnb.org unikezela ngeendawo zokuhlala zokwexeshana simahla kwabo basindileyo, amavolontiya nabo baye basabela kuqala.

Unganceda. Vula iakhawunti ukuze ubuke iindwendwe eRio Grande do Sul naseSanta Catarina.

Nikela ngendawo yokuhlala

Unendawo onokunikela ngayo? Ungayifaka simahla okanye ngesaphulelo ngo-Airbnb.org ukuze uncede abantu abasindileyo, abantu abasabele kuqala okanye abanye abantu abachaphazelwe zingxaki zoluntu.
Abantu abathathu banqumla amanzi anodaka ahamba ngokukhawuleza, afika emadolweni, bencedwa kukubamba intambo nokubambana.
Abantu abathathu banqumla amanzi anodaka ahamba ngokukhawuleza, afika emadolweni, bencedwa kukubamba intambo nokubambana.

Indlela ezibukwa ngayo iindwendwe

  • Uza kufaka ibhedi etofotofo nezinto ezinokusetyenziswa ezisisiseko ukususela kwiintsuku ezimbalwa ukuya kwiiveki ezimbalwa. Funda okungakumbi ngokubuka iindwendwe zika-Airbnb.org.

  • UAirbnb.org usebenzisana norhulumente nemibutho engenzi-nzuzo ehlola iindwendwe ukuba ziyafaneleka na ize izincede ngaphambi, ebudeni nasemva kokuhlala kwazo.

  • UAirbnb akazitsali iimali ezimele zibhatalwe kwiindawo zika-Airbnb.org. Njengesiqhelo, uAirbnb unika Ababuki Zindwendwe iAirCover, equka i$1 miliyoni yeedola zaseMerika yokubhatalela umonakalo, i$3 miliyoni yeedola zaseMerika yokukhusela kumonakalo, nokungakumbi.

Nikela ngemali

Yonke iminikelo inceda ekwenzeni kufumaneke iindawo zokuhla ngexesha longxamiseko. Funda indlela iminikelo esebenza ngayo

Wonke umnikelo wakho uya ekuncedeni abantu bafumane indawo yokuhlala ixesha elifutshane.

Iindwendwe zika-Airbnb.org azibhatali mali kwiindawo zokuhlala.

Siyabanceda abantu bentsapho yethu kungakhathaliseki ukuba ngabeliphi ilizwe, ibala, uhlanga okanye isini abakhetha ukwaziwa ngaso.

Imibuzo Edla Ngokubuzwa

Iifoto zifotwe nguCarlos Macedo/nguTrilho Narrativas