Dlulela kumxholo

Izinto onokuzenza

Ukususela ekubukeni iindawo ezintle, funda ngoncedo lwabantu abayazi ngcono indawo.