Izinto Ezinokonwatyelwa Kwi-intanethi Zomdlali
Izinto Ezinokonwatyelwa Kwi-intanethi Zomdlali
Izinto Ezinokonwatyelwa Kwi-intanethi Zomdlali
Izinto Ezinokonwatyelwa Kwi-intanethi Zomdlali
Izinto Ezinokonwatyelwa Kwi-intanethi Zomdlali

Yiba pha emfuthweni

Bazi ngakumbi abadlali ngendlela obungayazi ngaphambili uncedwa zezi Zinto Ezinokonwatyelwa zenziwa ngoko nonoba nenxaxheba kuzo.

Abaphumeleleyo nabanethemba lokuphumelela

Dibana nabadlali ekudala badlala nabaqalayo abavela emhlabeni wonke.

Yenziwa eToyko

Yiba ngathi upha Kwimidlalo ngezi Zinto Ezinokonwatyelwa usekhaya. Ifumaneka eMerika kuphela.

Indlela acinga ngayo umdlali

Zama ukuba nomoya wokuphumelela ngamacebiso avela kubadlali okuzithemba, okukukhuthaza nokunyamezela.

Ifuthe Lemidlalo

Buka izinto ezimnandi ezingaphelelwa lixesha zeOlimpiki nezeOlimpiki Yabanesiphene nefuthe enalo Imidlalo kwinkcubeko.