Dlulela kumxholo
UKWAZISA

Izinto zokuzonwabisa ze-Airbnb

Uhambo lweentsuku ezininzi olukhokelwa ziingcali zasekuhlaleni—izinto onokuzenza, ukutya kunye neendawo zokuhlala ziqukiwe.
500 experiences

Ukhenketho

Izinto onokuzonwabela zisanqunyanyisiwe ngenxa yecoronavirus (COVID-19)

Ukuze intsapho yethu ibe sempilweni ize ikhuseleke, Izinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb zisamisiwe ukuya kutsho ku 2020 Epreli 30. Yiya Kwiziko Loncedo ukuze ufumane inkcazelo yakutshanje ngaphambi kokuba ubhukishe.

Ukukhenketha ngokweengingqi

Thatha uhambo olukhethekileyo uye kwiindawo ezikhethekileyo, kuquka izinto zokwenza kunye neendawo zokuhlala ezikhethekileyo
UKHENKETHO
Uhambo olugqwesileyo olungakhange lucetywe
Kuquka izinto oza kuzenza, ukutya nendawo yokuhlala

Izinto onokuzonwabela onomdla kuzo

Nokuba uthanda ntoni, lukho uhambo olukufaneleyo