Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

    Izithintelo namacebiso okuhamba karhulumente

    Jonga ezi linki zingezantsi ukuze ufumane imiyalelo nemithetho karhulumente ephathelele iCOVID-19. Izinto ezithethwa ngurhulumente zihlala zitshintsha, ngoko nceda umane ujonga ukuze ufumane ezakutshanje uze ujonge nakurhulumente wakho wasekuhlaleni okanye elizweni lakho ukuze ufumane inkcazelo esexesheni.