Dlulela kumxholo
  Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Izinto ezintsha nge-COVID-19
  Ukuba izicwangciso zakho zohambo zitshintshile ngenxa yeCOVID-19, ungatshintsha okanye urhoxise ukubhukisha kwiphepha lakho lohambo.

  Ndikhetha eyiphi xa ndirhoxisa ukubhukisha indawo ebendiza kuhlala kuyo ngenxa yecoronavirus (COVID-19)?

  Kuxhomekeka ekubeni ububhukishe nini, ukurhoxisa kwakho kusenokuqukwa ngokupheleleyo kwipolisi yethu yeemeko ongenakuzinceda. Ukuba ukubhukisha kwakho akuqukwanga ngokuzenzekelayo, sinokhetho olongezelelekileyo.

  Kwiindwendwe

  Ukuba ukubhukisha kwakho akuqukwanga phantsi kwepolisi yethu yeemeko ongenakuzinceda, unokujonga indawo oyibhukishileyo ukuba inalo na ukhetho lokurhoxisa olubhetyebhetye. Ukuba inalo, ungasebenzisa ukhetho oluqhelekileyo oluthi tshintsha okanye rhoxisa olukhoyo.

  Ukucela ukurhoxa kumbuki zindwendwe wakho

  Ukuba wawubhukishe ngaphambi kukaMatshi 10, 2020, lube nosuku lokungena lungaphambi kukaJuni 1, 2020, okanye wawubhukishe naluphi na usuku ukuqala ngoMatshi 10 ukuya ngoJuni 1, 2020, ungacela ukurhoxisa ngqo kumbuki zindwendwe wakho uze ubuyiselwe yonke imali yakho.

  Kuza kufuneka ungene kwiakhawunti yakho kwikhompyutha (ungasebenzisi i-app yakwa-Airbnb) ukwenza le nto. Isibhengezo Iphepha Lokutshintsha okanye lokurhoxisa lineenkcukacha ngendlela yokucela ukubuyiselwa imali kumbuki zindwendwe wakho.

  1. Yiya Kuhambo uze ukhangele uhambo ofuna ukulurhoxisa
  2. Cofa okanye uchukumise indawo ethi Veza iinkcukacha zohambo
  3. Kushwankathelo, cofa okanye uchukumise indawo ethi Bonisa iinkcukacha
  4. Cofa okanye uchukumise indawo ethi Tshintsha okanye rhoxisa
  5. Ngaphantsi kwendawo ethiRhoxisa ukubhukisha, cofa okanye uchukumise indawo ethi Okulandelayo
  6. Khetha iCOVID-19 (icoronavirus) njengesizathu sokurhoxa
  7. Cofa okanye uchukumise indawo ethi Cela ukubuyiselwa yonke imali

  Umbuki zindwendwe uza kunikwa iiyure eziyi-48 zokuba aphendule, okanye iiyure eziyi-24 ukuba ukubhukisha kuqala ingekapheli iveki. Ukuba uyavuma ukuba urhoxe, siza kukubuyisela imali oyibhatalela ukusebenzisa uAirbnbi siyifake kwindlela yokubhatala obuyisebenzise ekuqaleni. Fumanisa okungakumbi ngendlela ebuyiselwa ngayo imali.

  Ukuba umbuki zindwendwe akavumi, usenokurhoxa ibe ukubuyiswa kwemali yakho kuza kwenziwa kusetyenziswa yipolisi yokurhoxa eqhelekileyo yombuki zindwendwe.

  Ezinye izinto onokuzikhetha

  Ukuba ukubhukisha kwakho akufaneleki phantsi kwepolisi yeemeko ongenakuzinceda okanye ukuba umbuki zindwendwe wakho akavumi ukuba urhoxe, usenokumthumelela umyalezo umbuki zindwendwe ukuze ukhangele ukuba angavuma na ukukubuyisela imali eninzana xa nisebenzisa Iziko Lezemali.

  Kubabuki zindwendwe

  Ukuba undwendwe lucela ukurhoxisa, uza kufumana i-imeyile ebuza ukuba uyavuma na ukubuyisela yonke imali. Ukuba ixesha lokungena liza kufika zingengakapheli iintsuku eziyi-7, uza kuba neeyure eziyi-24 zokuba uphendule, kungenjalo uza kuba neeyure eziyi-48 zokuba uphendule. Ukuze uphendule isicelo:

  1. Kwi-imeyile, cofa okanye uchukimise indawo ethi Phendula undwendwe ibe uza kusiwa kuAirbnb
  2. Cofa nokuba yindawo ethi Buyisela yonke imali okanye Yala ukubuyisela imali

  Ukuba uyavuma ukubuyisela yonke imali, akuzukuchaphazeleka ukuba YiSuperhost.

  Olunye ukhetho

  Ukuba ufuna ukurhoxisa ukubhukisha kwakho ngenxa yeCOVID-19 okungaqukwanga phantsi kwepolisi yethu yeemeko ongenakuzinceda, thumela umyalezo kundwendwe lwakho uze ulucele ukuba lukurhoxise ukubhukisha. Isohlwayo sombuki zindwendwe asisebenzi kukurhoxisa okwenziwe lundwendwe.

  Ukuba undwendwe alufuni ukurhoxisa, usenako ukukurhoxisa ukubhukisha, kodwa ke uza kohlwaywa.

  Ngaba ulufumene uncedo obulufuna?

  Ngena kwiakhawunti yakho ukuze ufumane uncedo olulungele wena kanye

  Fumana uncedo ngokubhukisha kwakho, ngeakhawunti yakho, nangokunye.
  Bhalisa